close
تبلیغات در اینترنت
انتصاب آقای طهماسبی به دبیر هیئت ورزشی جانبازان و معلولین شهرستان مراغه

جامعه معلولین مراغه
به نقل از روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان مراغه ،عصر دیروز پس از پایان تمرینات والیبال  نشسته جانبازان و معلولیندکتر صدقی، رئیس هیأت ، طی حکمی آقای محمد طهماسبی را به عنوان دبیر هیأت منصوب کرد.در این جلسه علی صدقی ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، به موفقیتهای ورزش کاران جانباز و معلول در طی یکسال تشکیل هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان مراغه اشاره کرده و چشم انداز و آینده روشنی را فراروی ورزشکاران این هیأت پیش بینی کردلازم به ذکر میباشد که در حال حاضر هیأت ورزشهای جانبازان…

انتصاب آقای طهماسبی به دبیر هیئت ورزشی جانبازان و معلولین شهرستان مراغه

چهارشنبه 12 دي 1397

انتصاب آقای طهماسبی به دبیر هیئت ورزشی جانبازان و معلولین شهرستان مراغه

به نقل از روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان مراغه ،

عصر دیروز پس از پایان تمرینات والیبال  نشسته جانبازان و معلولین
دکتر صدقی، رئیس هیأت ، طی حکمی آقای محمد طهماسبی را به عنوان دبیر هیأت منصوب کرد.

در این جلسه علی صدقی ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، به موفقیتهای ورزش کاران جانباز و معلول در طی یکسال تشکیل هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان مراغه اشاره کرده و چشم انداز و آینده روشنی را فراروی ورزشکاران این هیأت پیش بینی کرد

لازم به ذکر میباشد که در حال حاضر هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان مراغه در رشته های تنیس روی میز، شطرنج، والیبال نشسته، وزنه برداری، تیراندازی با کمان و دو ومیدانی و ...فعالیت میکند و  از سال 1396 با ریاست جناب آقای دکتر صدقی  شروع به فعالیت خود کرده است.