close
تبلیغات در اینترنت
اکرام و افطاری جامعه معلولین در 16خرداد 1397مصادف با 21رومضان وسالروزشهادت حضرت علی (ع)

جامعه معلولین مراغه
به گزارش روابط عمومی جامعه معلولین مراغهامشب 16 خرداد 1397مصادف با 21رمضان و سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)جامعه معلولین مراغه به منظور ترویج فرهنگ احسان و بهره مندی از فضیلت میزبانی روزه داران امسال نیزدر حین سادگی  و بدور  از تکلف، در فضای معنوی و صمیمی، پذیرای اعضای محترم و همراهان همیشگی مجموعه بود.در این مراسم مدعوین  ضمن تجدید دیدار  با یکدیگر در کنار هم افطار نموده و سنت های الهی را یادآور شدند .

اکرام و افطاری جامعه معلولین در 16خرداد 1397مصادف با 21رومضان وسالروزشهادت حضرت علی (ع)

جمعه 01 تير 1397

اکرام و افطاری جامعه معلولین در 16خرداد 1397مصادف با 21رومضان وسالروزشهادت حضرت علی (ع)

به گزارش روابط عمومی جامعه معلولین مراغه
امشب 16 خرداد 1397مصادف با 21رمضان و سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)جامعه معلولین مراغه به منظور ترویج فرهنگ احسان و بهره مندی از فضیلت میزبانی روزه داران امسال نیزدر حین سادگی  و بدور  از تکلف، در فضای معنوی و صمیمی، پذیرای اعضای محترم و همراهان همیشگی مجموعه بود.
در این مراسم مدعوین  ضمن تجدید دیدار  با یکدیگر در کنار هم افطار نموده و سنت های الهی را یادآور شدند .