close
تبلیغات در اینترنت
خلاصه صحبتهای جناب طهماسبی با روابط عمومی جامعه معلولین مراغه

جامعه معلولین مراغه
اینان که نمونه بارز خلقت خداوندی هستند با خلوص نیت به درگاه خداوند منان دست تضرع و نساز دراز کردند تا بگویند شکر خداوندی معلولیت بردار نیست.سخنان جناب طهماسبی در گفتگو با روابط عمومی جامعه معلولین

خلاصه صحبتهای جناب طهماسبی با روابط عمومی جامعه معلولین مراغه

جمعه 01 تير 1397

خلاصه صحبتهای جناب طهماسبی با روابط عمومی جامعه معلولین مراغه

اینان که نمونه بارز خلقت خداوندی هستند با خلوص نیت به درگاه خداوند منان دست تضرع و نساز دراز کردند تا بگویند شکر خداوندی معلولیت بردار نیست.سخنان جناب طهماسبی در گفتگو با روابط عمومی جامعه معلولین